Klasztor w Lubiniu

klasztor w lubiniu

24, październik 2017

Klasztor w Lubiniu

Klasztor w Lubiniu związany jest z Belgijską Kongregacją Benedyktynów. To właśnie stamtąd, z opactwa św. Jakuba w Liege, zakonnicy przybyli do Lubinia w 1070 roku (tradycja mówi, że z tego zakonu wywodził się najsłynniejszy kronikarz Gall Anonim). Klasztory takie jak ten i zakonnicy się nimi opiekujący mieli szczególne przywileje wśród polskich władców, bo ich zadanie było szczególne – umacnianie i poszerzanie wiary chrześcijańskiej, która w średniowieczu była jeszcze słabo zakorzeniona.

Początkowo klasztor budowany był w stylu romańskim, ale jego wygląd i styl zmieniał się wraz z epokami. Pamiątką po okresie gotyku jest m.in. strzelista wieża. Wiele elementów wyposażenia klasztornego kościoła pochodzi baroku, m.in. ołtarz główny, ambona oraz malowidła i polichromie sklepień.

Dwukrotnie w dziejach benedyktyni byli przepędzani z klasztoru, ale zawsze po latach do niego wracali. Próbę zniszczenia klasztoru podjęli najpierw Prusacy w czasach zaborów, a potem także hitlerowcy w czasie II wojny światowej.

Klasztor słynął z ogromnej i bogatej biblioteki, w której mnisi nie tylko spisywali dzieje, ale także przepisywali święte księgi. Ze zbiorów lubińskiej biblioteki pochodzi najstarszy znany zapis nutowy w Polsce – dzieło tutejszych skrybów. Innymi cennymi znaleziskami są płyty nagrobne mnichów i darczyńców klasztoru ze zniszczonej nieistniejącej kaplicy grobowej, w której podobno pochowano m.in. księcia Władysława Laskonogiego.

W zabudowaniach klasztoru warto zwrócić uwagę na drzewo stojące przed wejściem do kościoła. To kasztanowiec, pomnik przyrody liczący sobie ponad 250 lat o obwodzie pnia 5,4 metra i 25-metrowej koronie.

Zwiedzanie zespołu klasztornego po uprzednim zgłoszeniu (tel. +48 65 511 83 58, e-mail: oprowadzanie@benedyktyni.net) odbywa się z przewodnikiem bratem Efremem Michalskim OSB. Można zwiedzać także bez przewodnika, ale tylko poza godzinami liturgii.

W klasztorze działa tzw. Dom Gości, który ma charakter domu zakonnego, a w którym można włączyć się w liturgię zakonną, spędzając kilka dni w rygorze benedyktyńskim (www.lubin-medytacje.pl/zapisy).

www.benedyktyni.net

Galeria