Gród w Lądzie

24, październik 2017

Tags: , ,

Gród w Lądzie

W okolicy Słupcy, niedaleko rzeki Warty, istniało wiele warownych grodów. Jednak największe znaczenie nie tylko militarne, ale także gospodarcze i administracyjne spośród okolicznych warowni miało grodzisko w Lądzie umiejscowione na tzw. Górze Rydlowej. Świadczy o tym obecność aż dwóch kościołów w okresie wczesnego średniowiecza.

Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie
Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie

Gród w Lądzie, który możemy oglądać dzisiaj, to rekonstrukcja. Tak mniej więcej wyglądał ponad tysiąc lat temu. Ma 40 metrów średnicy, jest umocniony palisadą (ścianą z drewnianych bali) na wale ziemnym i polnymi kamieniami od zewnątrz. Do grodu prowadzi jedno wejście – przez bramę pod wieżą obserwacyjną. W warowni znajdują się trzy budynki: chaty i stylizowana na okres wczesnego średniowiecza świątynia słowiańska.

Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie
Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie

Co roku w grodzie w Lądzie odbywa się Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. W takiej scenerii można tu zobaczyć i doświadczyć życia sprzed tysiąca lat. Pasjonaci przedstawiają dawne, często nieistniejące już rzemiosła oraz odgrywają sceny z codziennego życia we wczesnym średniowieczu. Podczas festiwalu odbywają się także koncerty muzyki dawnej, spektakle teatralne i pokazy uzbrojenia pierwszych Słowian. Można też zwiedzać pobliski klasztor pocysterski, w którym goście poznają tajniki kaligrafii, oglądają najstarsze części budowli, a także mogą spróbować co dobrego przygotowała klasztorna kuchnia.

Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie
Festiwal Słowian i Cystersów w Lądzie

Grodu w Lądzie strzeże drużyna wojów „Warcianie”, która uczestniczy w pokazach walk rycerskich i rekonstrukcjach historycznych.

Zwiedzanie albo podczas imprez, albo po uzgodnieniu w starostwie powiatowym w Słupcy.

www.festiwal-lad.pl

Galeria