Fara w Gostyniu

fara w gostyniu

22, listopad 2018

Tags: , ,

Fara w Gostyniu

Choć Gostyń najbardziej kojarzy się z Bazyliką i Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej to jednak nie jest to jedyne miejsce warte odwiedzenia w tym mieście.

Interesującą świątynią jest także tutejsza gotycka fara w Gostyniu pw. św. Małgorzaty, wzniesiona na początku XV wieku, a powiększona w drugiej połowie tego wieku poprzez dobudowanie prezbiterium i naw bocznych. To trójnawowa budowla pseudohalowa, z wysoką wieżą od zachodu wzniesioną na początku XVI stulecia. Wtedy też  do prezbiterium dobudowano kaplicę św. Anny (1529-31). Dziś w jej wnętrzu stoi wczesnobarokowy ołtarz z połowy XVII wieku, z figurami świętych. Jego największą  ozdobą jest – umieszczona w środkowym polu – późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeć z około 1510 roku.  Kaplica, podobnie jak prezbiterium i nawy boczne, nakryta jest pięknym późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym.

Wyposażenie świątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Na uwagę zasługuje ołtarz główny  z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze szkoły flamandzkiej, a także stojące po bokach prezbiterium stalle – późnogotyckie, z 1514 roku (po prawej) i późnorenesansowe z drugiej ćwierci XVII wieku (po lewej).   Uwagę zwraca także XVIII-wieczna ambona, której baldachim wieńczą cztery postaci kobiece symbolizujące cztery strony świata.

Galeria