Dom Stanisława Staszica

Dom Staszica w Pile

24, październik 2017

Tags: ,

Dom Stanisława Staszica

Dom rodziny Stasziców stoi w dzielnicy zwanej Zamościem. Jest charakterystyczny, szachulcowy. W czasach Stanisława Staszica, wybitnego przedstawiciela polskiego oświecenia, dom był częścią niewielkiego folwarku jego ojca – Wawrzyńca. Najstarsze zapiski o tym budynku pochodzą z 1783 roku. Był własnością Stasziców do końca XVIII wieku. Nazywany jest także „Domkiem Staszica” lub „Staszicówką”.

Dom Staszica w Pile

W domu mieści się Muzeum, które prezentuje zbiory związane ze Stanisławem Staszicem, w tym publikacje i portrety. Warto przypomnieć, że Staszic był nie tylko pisarzem i publicystą, ale również prekursorem spółdzielczości, filozofem, tłumaczem i przyrodnikiem. Był nawet członkiem loży masońskiej i księdzem katolickim. Piastował stanowiska radcy stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz m.in. wiceministra oświaty w Królestwie Polskim.

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-16, w soboty i niedziele w godz. 10-16. Bilety: 4 zł normalny, 2 zł ulgowy. W soboty wstęp wolny.

www.muzeumstaszica.pl