Dawny kościół i klasztor w Kościanie

24, październik 2017

Dawny kościół i klasztor w Kościanie

Znajduje się przy Placu Paderewskiego. Powstał w latach 1605-11, ale w tym miejscu bernardyni (czyli franciszkanie obserwanci) rezydowali już 150 lat wcześniej. Poprzednie zabudowania były drewniane. Bernardyni zarządzali majątkiem do 1830 roku; wtedy nastąpiła kasata zakonu. W klasztorze znajdowały się kolejno: dom poprawczy (od 1836 roku), szpital wojskowy (od 1866), zakład dla psychicznie chorych (od 1893) oraz sanatorium dla osób chorych nerwowo. Najstarszymi częściami zespołu poklasztornego są m.in. fragmenty murów oraz bastiony narożne. Wśród klasztornych zabudowań utworzona z wczesnobarokowego prezbiterium kościoła kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. W czasie hitlerowskiej okupacji służyła żołnierzom niemieckim wyznania katolickiego. Po wymordowaniu pacjentów szpitala psychiatrycznego klasztor zamieniony został na koszary.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

www.koscian.pl