Brama Poznania

brama poznania ekspozycja

11, maj 2022

Brama Poznania

Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest poznańska wyspa katedralna, bezpośrednio z tym miejscem.

brama poznania
Brama Poznania to tysiąc lat historii w nowoczesnej architekturze
brama poznania

Wydarzenia, których wyspa katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzymy to, co jest i budujemy to, co będzie.

Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Przedstawiamy naszą historię w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem multimediów i światła. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami.

W Bramie przez cały rok odbywają się też warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Inspiracją do nich jest nie tylko historia wyspy katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca, bo Brama Poznania to również przestrzeń, gdzie można odpocząć i złapać oddech.

Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów: pierwszym z nich jest  ekspozycja znajdująca się w budynku, a drugim spacer po wyspie katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest  w 8 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

Więcej na www.bramapoznania.pl

Fot: Ł. Gdak